test

OŚRODEK PRAKTYK CHOREOGRAFICZNYCH

01

Pracownia
Teatru Tańca

Od 2010 roku funkcjonuje i rozwija się w strukturach Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze pod kierunkiem artystycznym Marka Zadłużnego – choreografa, dyplomowanego artysty tancerza, pedagoga, teoretyka tańca.

02

Festiwal
Sfera Ruchu

Zespół PTT jest organizatorem festiwalu SFERA RUCHU_ZG, który jest częścią sieci festiwali realizowanych obecnie w trzech ośrodkach: Słupsku, Toruniu i w Zielonej Górze. Inicjatywa zielonogórska ma swój początek w Festiwalu „SPACE”, który od 2010 roku był realizowany przez Annę Piotrowską oraz Marka Zadłużnego.