Stowarzyszenie OPCH

Ośrodek Praktyk Choreograficznych (OPCh.)

formalnie funkcjonuje jako stowarzyszenie zarejestrowane w KRS pod numerem 0000362239.

OPCh. powstało z inspiracji nowoczesnymi, pozarządowymi instytucjami kultury, które działają w obszarze wspierania rozwoju kultury tańca.

OPCh. to przestrzeń integracji, wymiany myśli i doświadczeń, kreacji artystycznej oraz edukacji w obszarze szeroko ujmowanej choreografii.

Misja

Chcemy: promować sztukę choreografii w skali lokalnej oraz ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez współpracę projektową. Edukować wszystkie grupy wiekowe i społeczne poprzez ofertę zajęć tanecznych oraz innych treningów świadomościowej pracy z ciałem. Tworzyć spektakle repertuarowe jako Pracownia Teatru Tańca, która stanowi przestrzeń twórczą OPCh. Organizować festiwale, warsztaty oraz rezydencje artystyczne, a także konferencje naukowe poświęcone teoretycznym zagadnieniom tańca i choreografii. Sieciować i współpracować z innymi organizacjami oraz artystami łącząc choreografię z innymi obszarami sztuki np. sztukami wizualnymi i performatywnymi.