CENTER FOR CHOREOGRAPHIC PRACTICES

Physical ArtHouse

develops in Zielona Góra since 2010, under the artistic direction of Marek Zadłużny – choreographer, certified dancer artist, educator, dance theorist.

Sphere of Movement
Festival

The Physical ArtHaus team is the organizer of the SFERA RUCHU_ZG festival, which is part of a network of festivals currently held in three centers: Słupsk, Toruń and Zielona Góra. The Zielona Góra initiative has its origins in the “SPACE” Festival , which since 2010 has been organized by Anna Piotrowska and Marek Zadłużny..

02

Festiwal
Sfera Ruchu

Zespół PTT jest organizatorem festiwalu SFERA RUCHU_ZG, który jest częścią sieci festiwali realizowanych obecnie w trzech ośrodkach: Słupsku, Toruniu i w Zielonej Górze. Inicjatywa zielonogórska ma swój początek w Festiwalu „SPACE”, który od 2010 roku był realizowany przez Annę Piotrowską oraz Marka Zadłużnego.