OŚRODEK PRAKTYK CHOREOGRAFICZNYCH

Physical ArtHouse

wcześniej Pracownia Teatru Tańca. Od 2010 roku funkcjonuje i rozwija się w Zielonej Górze pod kierunkiem artystycznym Marka Zadłużnego – choreografa, dyplomowanego artysty tancerza, pedagoga, teoretyka tańca.

move festival

Physical ArtHouse (wcześniej Pracownia Teatru Tańca) jest organizatorem move festival. Każda odsłona festiwalu przynosiła zmiany wynikające z przeobrażającej się rzeczywistości polskiej kultury tańca. W latach 2010-2014 inicjatywa nosiła nazwę SPACE. W latach 2015-2020 nawiązanie współpracy z Gabrielą Keller-Janus i jej Teatrem Tańca Enza ze Słupska oraz Joanną Miś-Fudali i Teatrem Tańca Akro z Torunia zaowocowało powołaniem sieci festiwali pod wspólną marką SFERA RUCHU.
Obecnie postanowiliśmy wrócić do idei odrębnej inicjatywy pod nową nazwą move festival Zielona Góra.

02

Festiwal
Sfera Ruchu

Zespół PTT jest organizatorem festiwalu SFERA RUCHU_ZG, który jest częścią sieci festiwali realizowanych obecnie w trzech ośrodkach: Słupsku, Toruniu i w Zielonej Górze. Inicjatywa zielonogórska ma swój początek w Festiwalu „SPACE”, który od 2010 roku był realizowany przez Annę Piotrowską oraz Marka Zadłużnego.