„Tryptyk wideoperformatywny” Maliszewska| Bajon | Zadłużny

„Tryptyk wideoperformatywny” Maliszewska | Bajon | Zadłużny

Tryptyk wideoperformatywny jest wynikiem współpracy artystycznej pomiędzy Aleksandrą Maliszewską, Radosławem Bajonem i Markiem Zadłużnym. Pomysł powstał w ramach realizacji zadań zaliczeniowych w Pracowni Rysunku i Intermediów prof. Radosława Czarkowskiego w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hasłami inspiracyjnymi były kolejno: „jeleń, „zając” oraz „krew i kosmos”.

Marek Zadłużny

Aleksandra Maliszewska (ur. 1985) – absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Pedagogiki. Plastyk, animator kultury, pedagog. W swojej aktywności zawodowej i twórczej posługuje się interdyscyplinarnością. Autorka wideoperformansów, w których opowiada o egzystencji współczesnego człowieka. Pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą.

Radosław Bajon (ur. 1993) – student sztuk wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończył także studia w zakresie animacji kultury na Uniwesytecie Zielonogórskim. Od 2010 roku rozwija się i tworzy Pracownię Teatru Tańca, która funkcjonuje w Zielonej Górze. Obecnie, na studiach, znajduje się w Pracowni Rysunku i Intermediów prof. Radosława Czarkowskiego, gdzie, wykorzystując swoje zainteresowania oraz umiejętności w szeroko pojętym ruchu i choreografii, zajmuje się tworzeniem wideoperformansów.

Marek Zadłużny (ur. 1985) – choreograf, pedagog, teoretyk tańca o stopniu naukowym doktora. Dyplomowany artysta tancerz. Krytyk teatralny związany z Dziennikiem Teatralnym. Absolwent animacji kultury i sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Animator i badacz kultury tanecznej. Autor monografii „Taniec – świat doświadczeń choreografów” oraz publikacji naukowych z zakresu szeroko pojmowanej pedagogiki tańca. Adiunkt i wykładowca w zakresie współczesnych form tańca oraz arteterapii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Reżyser ruchu scenicznego. Założyciel, opiekun artystyczny i choreograf Pracowni Teatru Tańca w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze. Twórca kilkudziesięciu choreografii, działań oraz akcji z pogranicza teatru tańca i sztuk performatywnych.