Blog

Radosław Bajon

 

magister sztuki w zakresie sztuk wizualnych. Prawie jego cała droga formalnego wykształcenia związana jest z Instytutem Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończył Pracownię Rysunku i Intermediów pod kierunkiem prof. Radosława Czarkowskiego, gdzie zajmował się tworzeniem wideoperformansów. Studiował także animację kultury o profilu artystycznym – taniec na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

 

To taniec i ruch są właśnie jego wiodącym językiem wypowiedzi przez sztukę. Od 2010 roku rozwija się i tworzy kolektyw Physical ArtHouse, który funkcjonuje w Zielonej Górze.

 

Występował w wielu choreografiach, działaniach oraz akcjach z pogranicza teatru tańca i sztuk performatywnych.

 

Szczególnie zainteresowany improwizacją, świadomą pracą z ciałem oraz teatrem fizycznym.
Znaczący wpływ na jego ukształtowanie artystyczne wywarła współpraca z Markiem Zadłużnym.


 

mov[i]e gallery – w ramach move festival, Zielona Góra

24.09.2021

Hekate – Trio z Rio – Jodłowska | Bębenek | Grupa | Bajon

15.09.2021

Pomimo dużej społecznej świadomości dotyczącej roli kobiety, pomimo wielu wspaniałych wydarzeń, spektakli, sztuk, filmów, utworów muzycznych i literackich im dedykowanych i przez nie inicjowanych, czujemy na własnej skórze, że i tak wpadamy w schematy z góry nam narzucone.

 

Wchodzimy nadal w role, których się od nas wymaga. Przybieramy oczekiwane postawy.Pomysł, by opowiedzieć o kobietach sprowokował nas do spojrzenia we własną przeszłość. Powrotu do osobistych doświadczeń i swoich korzeni.Nasze losy i uczucia subtelnie ocierają się, a my przeglądamy się w sobie i widzimy matkę, córkę, siostrę, rywalkę, przyjaciółkę, koleżankę… swoje odbicie.
Film opowiada kobietach, którymi się stałyśmy.
O celebracji zwykłego życia.

 

Projekt ma jednak wymiar uniwersalny, bo tak naprawdę każdy człowiek czasem zamiast kibicować sobie, swoim marzeniom, potrzebom, zmaganiom, „macha bezwiednie pomponami” trwoniąc swój potencjał, gubiąc siebie.

 

*Hekate
(stgr. Ἑκάτη Hekátē, łac. Hecate) mit.grecka – bogini mocy, magii i przyrody. Jej nieodłącznym atrybutem jest księżyc. Patronka rozdroży, wszelkich bram i przejść. Opiekunka kobiet.
W sztuce starogreckiej przedstawiano ją najczęściej jako postać o trzech twarzach.

Euphoria – cykl wideoperformatywny – wystawa Galeria Baszta

19.06.2021

Artterria. Shoty 5. Dyplomy ISW 19/20 – BWA Zielona Góra

09.07.2021

Euphoria – cykl wideoperformatywny – Radosław Bajon

13.08.2020

„Euphoria” dyplom magisterski

 

 

Temat pracy artystycznej: Euphoria – cykl wideoperformatywny
Promotor pracy artystycznej: dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ
Recenzent pracy artystycznej: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny
Data obrony: 16.11.2020 r.

 

Temat pracy teoretycznej: Performatywność w sztuce współczesnej
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Recenzent pracy teoretycznej: dr Artur Pastuszek

W „Cyklu wideoperformatywnym – Euphoria” punktem wyjścia do działań twórczych było dla mnie ciało ujmowane jako obiekt. Ciało stanowiące znak. Ciało androgyniczne. Ciało bezpłciowe. Zależało mi na tym aby uzyskać obraz postaci uniwersalnej, z którą każdy może się utożsamić, fizycznie czy psychicznie oraz może w niej znaleźć, poza sobą, kogoś bliskiego lub znajomego.

 

Moje rozważania odnoszące się do aspektów cielesności w kontekście sztuk performatywnych doprowadziły mnie właśnie do znaczenia ciała, które jawi się jako wspomniany już wyżej obiekt. Według mnie stanowi przedmiot, ale także podmiot procesów zmierzających do wykreowania dzieła. Jest więc punktem wyjścia dla działań performatywnych przekraczających kanoniczne, kulturowe granice. Można stwierdzić, że owa szczególna fizyczna obecność ciała jest charakterystyczną dominantą, która pozwala rozróżnić działanie performatywne od innych otwartych przestrzeni sztuki, które nie dają się jednoznacznie definiować.

 

W warstwie teoretycznej i znaczeniowej inspiracją była dla mnie myśl „mam ciało czy jestem ciałem?” W ujęciu Merleau-Ponty’ego, autora tego pytania, podmiot jest ciałem. Stanowi ono swoistego rodzaju „wehikuł bycia w świecie”, a posiadanie ciała oznacza dla istoty żyjącej związanie z określonym środowiskiem, utożsamienie z pewnymi projektami i stałe w nie zaangażowanie. Merleau-Ponty porównuje także ciało ludzkie do dzieła sztuki. Jest ono równie wieloznaczne i niedefiniowalne. Podobnie jak wiersz, który nie daje się streścić, ponieważ traci przez to swoją wyjątkowość, gubi istotę, ciało ludzkie nie mogłoby istnieć bez materii, którą jednak nieustannie przekracza. Nie opuszczając swojego miejsca w przestrzeni i czasie, przepełnione jest jednocześnie znaczeniem, symbolem.

 

Nasze ciało nie jest nam nigdy dane w pełni, posiada strony i aspekty, których nigdy nie widzimy. Moja szyja czy plecy są mi dane wyłącznie jako odbicie w lustrze. Moje wewnętrzne organy widzi tylko chirurg podczas operacji. Żywa cielesność utożsamiona z ciągłym doświadczeniem własnego bytu nie oznacza więc przejrzystości i dostępności. Przeżywam własną cielesność, to znaczy doświadczam jej w intymności własnego wnętrza, ale zawsze pozostaje ona dla mnie tajemnicza, niezbadana i nieuchwytna do końca.

 

Euphoria – cykl wideoperformatywny:

 

euphoria_opening | ending
4.1_euphoria
4.2_euphoria
4.3_euphoria
4.4_euphoria


 

Obecna – wystawa Galeria Baszta

04.07.2020

Obecna – wystawa Fundacja Salony

26.06.2020

Obecna – Jodłowska | Lalko | Bajon

06.06.2020

„Obecna” Agnieszka Jodłowska|Marek Lalko|Radosław Bajon, interdyscyplinarny, konsolidujący obraz, ruch i dźwięk, projekt artystyczny powołany do życia przez Agnieszkę Jodłowską.

Lubię to! Wezmę udział w wydarzeniu. Trzymaj się! Dodaj do grona znajomych. Wow! Zmień zdjęcie profilowe. Super! Ha ha…

Lubię to
Wezmę udział w wydarzeniu
Trzymaj się
Dodaj do grona znajomych
Wow
Zmień zdjęcie profilowe
Super
Ha ha

 

Media społecznościowe (ang. social media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Największym medium społecznościowym na świecie jest Facebook. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników Facebooka na koniec marca 2019 roku wynosiła 2,38 miliarda.

 

„Obecna” to interdyscyplinarny, konsolidujący obraz, ruch i dźwięk projekt artystyczny powołany do życia przez Agnieszkę Jodłowską. Na co dzień związaną ze światem teatru tańca oraz choreografii. Impulsem kreacyjnym do powstania dzieła okazały się czterdzieste urodziny artystki, która postanowiła wówczas wyjść ze strefy komfortu i opuścić ramy sztuk scenicznych. Współpracując z Markiem Lalko odpowiedzialnym za zobrazowanie jej idei oraz Radosławem Bajonem, który zrealizował montaż materiału wideo, dokonała wizualnej reminiscencji obszaru, który poznawczo intrygował ją od wielu lat – aktywności społecznej w „social media”.

 

Niezaprzeczalnym atutem projektu jest deskryptywny język opisu zjawiska zastosowany przez artystkę, dzięki czemu udało się jej uniknąć nadmiernego nacechowania emocjonalnego i pułapki moralizatorskiego tonu. Ma to znaczenie szczególnie wobec wielu kontrowersji, które wzbudzają obecnie media społecznościowe w ogólnoświatowym dyskursie. Warto w tym miejscu wymienić chociażby problem upowszechniania dezinformacji poprzez publikowanie „fake newsów”, kradzież tożsamości, czy bezkarność wobec szerzenia mowy nienawiści. Zastosowana wizualna symbolika jest uniwersalna, gdyż wywodzi się z dramaturgii ruchu stanowiącej naturalne środowisko twórcze Agnieszki Jodłowskiej. Mimo tego uniwersalium komunikat wystosowany do odbiorcy jest bardzo konkretny i może prowokować do śmiałych rozważań o indywidualny stosunek do przedmiotowego fenomenu. Instalacja nie prezentuje jednak łatwych do odczytania znaków i tez, lecz skłania do odkrywania wielu ukrytych sensów i kontekstów.

 

Bo jednak ponad wszystko cyberprzestrzeń jest idealną przestrzenią do komunikowania się, a według literatury przedmiotu jest ona w stanie zaspokoić prawie wszystkie potrzeby człowieka. Poczynając od samego kontaktu z innymi członkami społeczności, poprzez potrzeby ekonomiczne, próby podwyższenia swojego statusu, co wiąże się z potrzebą rywalizacji i dominacji, a kończąc na agresji i potrzebach seksualnych.

 

Marek Zadłużny

 

Agnieszka Jodłowska (ur. 1979) – absolwentka animacji kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na co dzień zajmuje się zawodowo nauką tańca współczesnego, jako pedagog, instruktor i choreograf współpracując z instytucjami kultury. Profesjonalnie związana ze środowiskiem tańca współczesnego oraz teatru tańca. Wcześniej w teatrze tańca Pawła Matyasika/Zielona Góra, a w latach 2012 – 2019 współtwórczyni oraz tancerka w Pracowni Teatru Tańca/Zielona Góra partycypując w projektach choreograficznych realizowanych przez PTT.

 

Marek Lalko (ur. 1974) – absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest asystentem w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, prowadzi zajęcia z fotografii analogowej i cyfrowej. Zajmuje się fotografią, instalacją oraz wideo. Prowadzi “Galerie Rektorat” i Galerie fotografii “Nadole”. Cześć dorobku prezentuje na www.lalko.com


 

NationalAnthem – Radosław Bajon

12.06.2020

To jest Polska! Niestety…

To jest Polska!
Witamy nad Wisłą
To są nasze bilbordy
To są nasze kościoły
A to to takie ni to lasy ni to wysypiska
A to czarne nad wszystkim
To co tak dymi i się kiwa
To jest nasza tęcza
Była niegrzeczna, więc trochę się spaliła
(Mister D. | Dorota Masłowska – Tęcza)

Orzeł, orzeł, orzeł leci.
Orzeł robi polskie dzieci
Ma koronę i ma dziób.
Orle orle dzieci rób.
Polska, Polska, Polska, Polska…
Polska, Polska, Polska, Polska…
Polska, Polska, Polska, Polska…
Polska, Polska, Polska, Polska…
Polska, Polska, Polska, Polska…
(Cipedrapskuad – Krewkurew)

Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię
Flaga pomięta, brudna i szara
Dziś jestem brzydka, dziś jestem stara
Boli mnie głowa, totalny niż
Męczy mnie Polska, wisi mi krzyż
Boli mnie głowa, totalny niż. Męczy mnie Polska, wisi mi krzyż
(Maria Peszek – Szara flaga)

Animacja „NationalAnthem” stanowi krótki komentarz o Polsce, o narodzinach nienawiści, zła, nierówności. O narodzinach Antychrysta, takiego malutkiego i jeszcze bezbronnego, w patriotycznej rodzinie, a może raczej… narodowej. To jest Polska! Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska… Męczy mnie Polska… i tyle.


 

Nauka Języka Ukraińskiego – Brykailo | Bajon

10.06.2020

Jak gdyby od wierszy przechodząc do alfabetu, ucząc się co w nich jest zawarte.

Na kamiennym dnie
Oczy koloru
Suchej trawy
Nabierają się językiem
Mi nieznanym.

Ja – to ty wczorajszy. 
Ty – to ja dzisiejszy. 
Morze mnie pochłania. 
Podnosi i opuszcza
Ratuje i gubi

Zgubi? 
4 rano 
Budzę się
A dusza mokra.
(Vita Brykailo – 31.05.20)


 

Od świtu do zmierzchu – Radosław Bajon

02.06.2019

Tak wygląda Szwecja. Tak wygląda Szwecja wzrokiem, który nie może się skupić, za dużo bodźców…


 

Tryptyk wideoperformatywny – Maliszewska | Bajon | Zadłużny

30.06.2019

jeleń | zając | krew i kosmos

Tryptyk wideoperformatywny jest wynikiem współpracy artystycznej pomiędzy Aleksandrą Maliszewską, Radosławem Bajonem i Markiem Zadłużnym. Pomysł powstał w ramach realizacji zadań zaliczeniowych w Pracowni Rysunku i Intermediów prof. Radosława Czarkowskiego w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hasłami inspiracyjnymi były kolejno: „jeleń, „zając” oraz „krew i kosmos”.

Marek Zadłużny


 

Kolaże Sfera Ruchu 2019 – Maliszewska | Bajon

22.03.2019

18 kolaży | 18 spektakli | 2 autorów | 2 dni prezentacji

Kolaże są wynikiem artystycznej pracy Aleksandry Maliszewskiej i Radosława Bajona

Sfera Ruchu 2019 była dla nas, jako organizatorów oraz artystów sztuk wizualnych, wydarzeniem o szczególnym charakterze.  Od ponad pół roku pracowaliśmy bardzo intensywnie i jako duet artystyczny, stworzyliśmy w tym czasie min. cykl wideoperformansów, kolaże oraz gry erotyczne. Postanowiliśmy wykonać dla uczestników  festiwalu prace, które były wynikiem kreacji symbolicznych metafor, warstw estetycznych i znaczeniowych. Wszak artyści często komunikują się własnym językiem. Tak powstały kolaże, które odwołują się w swojej treści i/lub warstwie wizualnej do spektakli, prezentowanych na Sferze Ruchu. Jest to oczywiście nasz subiektywny punkt widzenia, ale czy w sztuce właśnie to nie jest najpiękniejsze, ta wielość interpretacji? Daliśmy na pamiątkę tej imprezy, coś unikatowego, coś stworzonego przez artystów sztuk wizualnych dla artystów sztuki tańca.

 

Zobaczcie 18 prac:

 

Zespół TRANS – Niepokój

Pracownia Tańca Współczesnego – Pożegnanie

Pracownia Teatru Tańca Pryzmat – zeSTROjeNIE

Koniński Teatr Tańca – Oj Ty rzeko

Joanna Miś-Fudali & Marta Pańka – Mijanie

3D – Body

Anna Haracz | Kino Variatino – The White Resonance

Mufmi – Out Of Structure

Pracownia Teatru Tańca Pryzmat – Over Ground

Teatr Ruchu ŚDK – White Sheet

Marta Kosieradzka – The doubts and reflections os Eve

Klaudia Janus & Martyna Majewska – KA – BA

Teatr Tańca Akro – Za zamkniętymi drzwiami

Eliza Kindziuk – See Me

Projekt PańFu – Korzenie

Agnieszka Sterczyńska – g-force

Pracownia Tańca Teatru ZNAK – Her(t)z

Teatr Tańca Enza – Tulipany na betonie

 

Ola i Radek


 

Animacja FREE – Radosław Bajon

07.01.2019

W roli głównego bohatera obserwujemy czerwony balon, który przeciska się przez mroczne zakamarki uprzedzeń oraz norm narzucanych odgórnie…

W animacji „free” eksploracji poddany został temat wolności jednostki w otaczającej ją rzeczywistości społeczno-kulturowej. Czy wolność jako metawartość jest w ogóle możliwa? Pozorna, szalona, kolorowa… prawdziwa !!!!

 

Głównymi hasłami pojawiającymi się podczas tworzenia tej animacji były:

– Czym jest wolność?
– Czy jesteś wolny?
– Bądź wolny!
– Freiheit! Свобода! Freedom! Wolność
– Czy jesteś tu z własnej nieprzymuszonej woli?
– Masz być wolny, to rozkaz!