„Obecna” Jodłowska|Lalko|Bajon

„Obecna” Jodłowska|Lalko|Bajon

Lubię to
Wezmę udział w wydarzeniu
Trzymaj się
Dodaj do grona znajomych
Wow
Zmień zdjęcie profilowe
Super
Ha ha

Media społecznościowe (ang. social media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Największym medium społecznościowym na świecie jest Facebook. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników Facebooka na koniec marca 2019 roku wynosiła 2,38 miliarda.

„Obecna” to interdyscyplinarny, konsolidujący obraz, ruch i dźwięk projekt artystyczny powołany do życia przez Agnieszkę Jodłowską. Na co dzień związaną ze światem teatru tańca oraz choreografii. Impulsem kreacyjnym do powstania dzieła okazały się czterdzieste urodziny artystki, która postanowiła wówczas wyjść ze strefy komfortu i opuścić ramy sztuk scenicznych. Współpracując z Markiem Lalko odpowiedzialnym za zobrazowanie jej idei oraz Radosławem Bajonem, który zrealizował montaż materiału wideo, dokonała wizualnej reminiscencji obszaru, który poznawczo intrygował ją od wielu lat – aktywności społecznej w „social media”.

Niezaprzeczalnym atutem projektu jest deskryptywny język opisu zjawiska zastosowany przez artystkę, dzięki czemu udało się jej uniknąć nadmiernego nacechowania emocjonalnego i pułapki moralizatorskiego tonu. Ma to znaczenie szczególnie wobec wielu kontrowersji, które wzbudzają obecnie media społecznościowe w ogólnoświatowym dyskursie. Warto w tym miejscu wymienić chociażby problem upowszechniania dezinformacji poprzez publikowanie „fake newsów”, kradzież tożsamości, czy bezkarność wobec szerzenia mowy nienawiści. Zastosowana wizualna symbolika jest uniwersalna, gdyż wywodzi się z dramaturgii ruchu stanowiącej naturalne środowisko twórcze Agnieszki Jodłowskiej. Mimo tego uniwersalium komunikat wystosowany do odbiorcy jest bardzo konkretny i może prowokować do śmiałych rozważań o indywidualny stosunek do przedmiotowego fenomenu. Instalacja nie prezentuje jednak łatwych do odczytania znaków i tez, lecz skłania do odkrywania wielu ukrytych sensów i kontekstów.

Bo jednak ponad wszystko cyberprzestrzeń jest idealną przestrzenią do komunikowania się, a według literatury przedmiotu jest ona w stanie zaspokoić prawie wszystkie potrzeby człowieka. Poczynając od samego kontaktu z innymi członkami społeczności, poprzez potrzeby ekonomiczne, próby podwyższenia swojego statusu, co wiąże się z potrzebą rywalizacji i dominacji, a kończąc na agresji i potrzebach seksualnych.

Marek Zadłużny

Agnieszka Jodłowska (ur. 1979) – absolwentka animacji kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na co dzień zajmuje się zawodowo nauką tańca współczesnego, jako pedagog, instruktor i choreograf współpracując z instytucjami kultury. Profesjonalnie związana ze środowiskiem tańca współczesnego oraz teatru tańca. Wcześniej w teatrze tańca Pawła Matyasika/Zielona Góra, a w latach 2012 – 2019 współtwórczyni oraz tancerka w Pracowni Teatru Tańca/Zielona Góra partycypując w projektach choreograficznych realizowanych przez PTT.

Marek Lalko (ur. 1974) – absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest asystentem w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, prowadzi zajęcia z fotografii analogowej i cyfrowej. Zajmuje się fotografią, instalacją oraz wideo. Prowadzi “Galerie Rektorat” i Galerie fotografii “Nadole”. Cześć dorobku prezentuje na www.lalko.com

Radosław Bajon (ur. 1993) – student sztuk wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończył także studia w zakresie animacji kultury na Uniwesytecie Zielonogórskim. Od 2010 roku rozwija się i tworzy Pracownię Teatru Tańca, która funkcjonuje w Zielonej Górze. Obecnie, na studiach, znajduje się w Pracowni Rysunku i Intermediów prof. Radosława Czarkowskiego, gdzie, wykorzystując swoje zainteresowania oraz umiejętności w szeroko pojętym ruchu i choreografii, zajmuje się tworzeniem wideoperformansów.