Dalcroze nieodkryty – laboratorium

"Dalcroze nieodkryty - laboratorium"

Metoda ta, powszechnie znana jako RYTMIKA, będąca cielesnym doświadczaniem muzyki, jest jedną z ważniejszych metod wykorzystywanych w procesie edukacji muzycznej, a także jest doskonałym „narzędziem” do świadomej pracy z muzyką dla współczesnych tancerzy i choreografów.

 

RYTM nadaje sens i formę wszelkim przebiegom dźwiękowym.
RYTM i RUCH są ze sobą silnie związane:
każdy RUCH ma swój RYTM, RYTM jest ruchem samym w sobie.
Odczucie RUCHU możliwe jest jedynie przez doświadczanie go własnym ciałem.

 

Rytmika to podstawa całej metody, która przede wszystkim polega na odtwarzaniu przebiegu muzycznego poprzez ruchy ciała. Z założenia rytmika nie zajmuje się ani warsztatem muzycznym, ani techniką ruchu samą w sobie, polega przede wszystkim na uwidocznieniu relacji człowieka i jego stosunku do muzyki. Elementami muzyki, które najbardziej oddziałują na ruch ciała są rytm, tempo i dynamika. Realizacje ruchowe odzwierciedlające w muzyce nie tylko przebiegi rytmiczne, ale też dynamikę, tempo, artykulację, kierunek linii melodycznej Dalcroze nazwał plastyką ożywioną (plastique animèe).

 

Emil Jaques-Dalcroze – muzyk, kompozytor, pedagog – żył na przełomie XIX i XX w. Stworzył metodę, która jest szeroko pojętym cielesnym doświadczaniem muzyki. Działalność Dalcroze'a przyciągała artystów różnych dziedzin a on sam – dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na ruch – wymieniany jest w historii tańca jako jeden z ważniejszych jego reformatorów. Metoda ta zwana rytmiką jest powszechnie stosowana w edukacji muzycznej.

 

Metoda Dalcroze'a jest przydatnym „narzędziem” do pracy z muzyką współczesnym artystom tańca: choreografom i tancerzom współczesnym.


"Dalcroze nieodkryty - laboratorium" prowadzone przez fantastyczną Martę Zawadzką już za nami! Przez 3 dni odkrywaliśmy rytmy, melodie, metra, frazy, tematy, takty, kadencje oraz więcej znaczeń, których możemy już nie pamiętać. Było to dla nas niezwykle inspirujące oraz praktycznie przydatne spotkanie. Bardzo za nie dziękujemy wspaniałej prowadzącej! Polecamy wszystkim, którzy pragną poszerzyć swoje pole pracy nad kompozycją tańca i choreografią.

Projekt realizowany w ramach stypendium MKiDN.

Prowadzenie: Marata Zawadzka
Tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca, muzyk.
Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na 2018 r.). Tańczyła na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi i niezależnymi.
Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego również warsztaty: z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała. Współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Koordynowała i prowadziła zajęcia w wielu projektach edukacyjnych dotyczących tańca i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Autorka artykułów nt. tańca. Członek zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.
W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 realizuje projekt „Dalcroze nieodkryty – Laboratorium” Warsztaty