Magdalena Bębenek

Magdalena Bębenek – absolwentka animacji kultury o specjalności taniec na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z tańcem związana od najmłodszych lat. Sukcesywnie rozwija swoją taneczną drogę przynależąc do grup oraz teatrów tańca. Stale uczestniczy w warsztatach tańca współczesnego, doskonaląc przy tym technikę oraz umiejętności choreograficzne.

Od wielu lat współpracuje z różnymi szkołami tańca, również tymi niezwiązanymi ściśle z nauką tańca współczesnego. Artystkę cechuje duża wrażliwość i dokładność w przekazywaniu wiedzy dotyczącej technik tańca. Sama dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w obszarze tańca współczesnego oraz improwizacji. Zainteresowana językiem ruchu Gaga – stworzonym przez Ohada Naharina.

Przez wiele lat współtworzyła pokazową Grupę Taneczną Slayd, która ma na swoim koncie wiele realizacji telewizyjnych oraz występów podczas licznych festiwali tanecznych oraz kabaretowych. Jako tancerka jest również związana z zielonogórskim środowiskiem kabaretowym, z którym współpracuje m.in. przy tworzeniu choreografii scenicznych. Na ekranie można ją było oglądać w wielu kabaretowych produkcjach (Dzięki Bogu już Weekend) również tych emitowanych na żywo (Mazurska Noc Kabaretowa, Zielonogórska Noc Kabaretowa, Płocka Noc Kabaretowa) jak również w przeglądach (PAKA, MULATKA). Doświadczenie to pozwoliło jej na zdobycie kolejnych umiejętności, tym razem związanych z pracą z kamerą TV.

Od 2017 roku profesjonalnie związana z Pracownią Teatru Tańca z Zielonej Góry, gdzie partycypuje w wielu projektach choreograficznych realizowanych przez zespół.