Agata Hałubicka

Agata Hałubicka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Warszawskim w zakresie rachunkowości oraz finansów publicznych. Na co dzień pracownik administracji publicznej.

Swoją przygodę z tańcem współczesnym rozpoczęła przypadkiem, jako dorosła osoba, zainspirowana przez Martę Pelińską, ówczesną tancerkę Pracowni Teatru Tańca (aktualnie Physical ArtHouse) i trenerkę w różnych technikach pracy z ciałem, która zaraziła ją miłością do tańca i zachęciła do otwartości w wyrażaniu siebie.

Od kilku lat rozwija swoją pasję z Physical ArtHouse (PAH), szczególnie skupiając się na języku ruchowym Gaga oraz improwizacji, która pozwala jej na pokonywanie ograniczeń i szukanie w tańcu świadomości własnego ciała. Uczestniczka warsztatów prowadzonych przez takich pedagogów jak Paweł Matyasik, Anna Piotrowska, Małgorzata Mielech, Natalia Iwaniec. Pogłębia swoje doświadczenia poprzez udział w zajęciach i spektaklach jako adeptka zespołu PAH.